شنبه - چهارشنبه 9.00 - 17.00
تهران، بهشتی، میدان تختی

تکنولوژی در چین

هدر ویزا بهروزسیر

تکنولوژی در چین


پرفروش-ترین-ربات-ها-در-چین-بهروزسیر

ربات ها در چین
hdr22

با وجود این که تولید انواع ربات ها در چین و ارسال آن به سایر کشورهای خارجی بسیار زیاد است،…

ادامه مطلب

تماس بگیرید