شنبه - چهارشنبه 9.00 - 17.00
تهران، بهشتی، میدان تختی

فرهنگ و هنر چین

هدر ویزا بهروزسیر

فرهنگ و هنر چین


مفاهیم-اصلی-در-پوشاک-مردم-چین-بهروزسیر

پوشاک مردم چین
hdr22

به عنوان یک بخش مهم از تمدن کشور چین، لباس سنتی نقش حیاتی در تاریخ و فرهنگ این کشور دارد….

ادامه مطلب

تماس بگیرید