شنبه - چهارشنبه 9.00 - 17.00
تهران، بهشتی، میدان تختی

مرجع گردشگری چین

هدر ویزا بهروزسیر

مرجع گردشگری چین

معرفی شهرهای چین


معرفی شهرهای چین

جاذبه های طبیعی و تاریخی
مذهب، فرهنگ و هنر
سوغاتی و خرید


سوغاتی های چین


خرید از چین

ورزش


ورزش های چین

تفریح و آموزش


تفریح و آموزش در چین

تکنولوژی


حمل و نقل، درمان


حمل و نقل در چین


درمان و بیمارستان در چین

فستیوال و نمایشگاه


فستیوال و نمایشگاه های چین

تماس بگیرید