ویزای امارات بهروزسیر

ویزای امارات

نوع ویزا توضیحات مدارک مورد نیاز مدت زمان قیمت(درهم)
14 روزه عادی این ویزای توریستی 60 روز از تاریخ صدور اعتبار دارد و مسافر 14 روز اجازه ی اقامت در این کشور را دارد. اسکن رنگی پاسپورت
اسکن صفحه اول شناسنامه
- چک ضمانت
- تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا
- ویزای یک ماه غیرقابل تمدید است
- تاریخ ورود مسافر به دبی باید دردرخواست ذکر گردد
- اخیرا ویزا هایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند
پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل *نمیگردد*
و باعث *سابقه منفی* برای مسافر میشود
- لذا در صورتی که مسافربه ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی
توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه *کنسل گردد*
و سپس *ویزای جدید* اقدام شود. با توجه به این مسئله ممکن است
ویزای جدید *صادر نشده* و یا *ریجکت* گردد .
5 روز کاری 280
14 روزه عادی (اتباع افغان) 5 روز کاری 110 دلار
14 روزه فوری 2 روز کاری 320
یک ماهه عادی برای ویزای یک ماهه مسافر تا دو ماه اجازه خروج و یک ماه اجازه اقامت دارد لیکن پس از یک ماه اقامت مسافر با پرداخت
هزینه ای مجاز به تمدید ویزای خود به مدت یکماه دیگر خواهد بود
5 روز کاری 330
3 ماهه سینگل این ویزا تا 90 روز اعتبار اقامت داشته و تنها یک بار اجازه ورود دارد 5 روز کاری 800
3 ماهه مولتی ویزای 3 ماهه مولتی 90 روز اعتبار اقامت داشته و در طی این مدت می تواند اجازه چند بار ورود به شهر دبی را داشته باشد و هر بار به مدت 14 روز اقامت کند. 5 روز کاری 1880

نوع ویزا مدت زمان قیمت(درهم)
14 روزه عادی 5 روز کاری 280
14 روزه عادی (اتباع افغان) 5 روز کاری 110 دلار
14 روزه فوری (سرویس) 2 روز کاری 320
یک ماهه عادی 5 روز کاری 330
3 ماهه سینگل 5 روز کاری 800
3 ماهه مولتی 5 روز کاری 1880

  • درباره ویزای امارات

چگونه ویزای امارات بگیریم؟

توضیحات ویزای امارات