ویزا بهروزسیر

ویزای روسیه

نوع ویزا توضیحات مدارک مورد نیاز مدت زمان قیمت(دلار)
15 روزه توریستی عادی طبق تاریخ بلیت و هتل مسافر صادر میشود و حداکثر 15 روزه میباشد,رزرو هتل اجباری است. 1- حضور مسافر در ایران الزامی است
2- اصل پاسپورت + یک قطعه عکس 3*4 + تسویه کامل
3- مشخصات فردی + بلیت رفت و برگشت ok
4- جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است
5- ویزا طبق تاریخ بلیت صادر می شود.
6- مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجستر شود.
7- مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو ،دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
8- ویزای تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.
8 روز کاری 90
15 روزه توریستی فوری طبق تاریخ بلیت و هتل مسافر صادر میشود و حداکثر 15 روزه میباشد,رزرو هتل اجباری است. و در مدت 3 روز کاری صادر می گردد 3 روز کاری 170
یک ماهه تجاری عادی به صورت یکبار ورود و 2 بار ورود صادر می شود. 20 روز کاری 150
یک ماهه تجاری فوری 8 روز کاری 240
3 ماهه تجاری سینگل عادی ویزای 3 ماهه تجاری سینگل دارای 90 روز اقامت از تاریخ ورود به این کشور می باشد. 20 روز کاری 160
3 ماهه تجاری سینگل فوری 8 روز کاری 245
3 ماهه تجاری دبل عادی با ویزای 3 ماهه تجاری دبل مسافر می تواند 2 بار به کشور روسیه وارد شود و مدت اقامت 90 روز می باشد. 20 روز کاری 210
3 ماهه تجاری دبل فوری 8 روز کاری 350
یکساله تجاری مولتی پل عادی ورود به تعداد نامحدود میباشد ولی مسافر در هربار ورود نباید بیشتر از 90 روز اقامت داشته باشد و مجموع اقامت مسافر در طول یکسال نیز نباید بیشتر از 180روز باشد. 30 روز کاری 370
یکساله تجاری مولتی پل فوری 8 روز کاری 640

نوع ویزا مدت زمان قیمت(دلار)
15 روزه توریستی عادی 8 روز کاری 90
15 روزه توریستی فوری 3 روز کاری 170
یک ماهه تجاری عادی 20 روز کاری 150
یک ماهه تجاری فوری 8 روز کاری 240
3 ماهه تجاری سینگل عادی 20 روز کاری 160
3 ماهه تجاری سینگل فوری 8 روز کاری 245
3 ماهه تجاری عادی 20 روز کاری 210
3 ماهه تجاری فوری 8 روز کاری 350
یکساله تجاری مولتی پل عادی 30 روز کاری 370
یکساله تجاری مولتی پل فوری 8 روز کاری 640

  • درباره ویزای روسیه

چگونه ویزای روسیه بگیریم؟

توضیحات ویزای روسیه