ویزای قرقیزستان

نوع ویزا توضیحات مدارک مورد نیاز مدت زمان قیمت(دلار)
یک ماهه توریستی ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمی گردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی اق جل واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه ماناس و اوش میتوان وارد این کشور شد.
اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 3*4+تسویه کامل+تاریخ شروع ویزا(تاریخ سفر)+مشخصات فردی
حضور مسافر در ایران الزامی است.
3-4 روز کاری 50
یک ماهه توریستی دوبار ورود 3-4 روز کاری 75
سه ماهه توریستی یکبار ورود 3-4 روز کاری 65
یک ماهه تجاری 3-4 روز کاری 75
یک ماهه مولتی 3-4 روز کاری 85
سه ماهه سینگل 3-4 روز کاری 90
سه ماهه مولتی 3-4 روز کاری 110

نوع ویزا مدت زمان قیمت(دلار)
یک ماهه توریستی 3-4 روز کاری 50
یک ماهه توریستی دوبار ورود 3-4 روز کاری 75
سه ماهه توریستی یکبار ورود 3-4 روز کاری 65
یک ماهه تجاری 3-4 روز کاری 75
یک ماهه مولتی 3-4 روز کاری 85
سه ماهه سینگل 3-4 روز کاری 90
سه ماهه مولتی 3-4 روز کاری 110

  • درباره ویزای قرقیزستان

چگونه ویزای قرقیزستان بگیریم؟

توضیحات ویزای قرقیزستان