ویزای چین برای افغان ها

ویزای چین برای افغان ها ، یكی از مواردی است كه سفارت چین برای مردم افغانستان تدارك دیده و مردم افغانستان می توانند از این مزیت استفاده كنند. دریافت مدارک از طرف شهروند افغان مقیم ایران که باید به چین بروند ،امروزه نسبت به قبل از همیشه قابل دسترس است. ویزای چین برای افغانها یكی از روش های ورود افغان ها برای ورود به چین است.

ویزای چین برای افغانها -بهروزسیر

مدارك و الزامات لازم برای ورود به چین از طرف شهروند افغانستان مقیم ایران

برای شروع کار ، به چند مورد نیاز دارید. این چیزی غیر عادی نیست ، و ممکن است شما در حال حاضر تعدادی از آنها را داشته باشید. بدست آوردن سایر مدارك آسان است.

  • پاسپورت معتبر

ویزای چین برای افغان -بهروزسیر

ویزای چین برای افغان ها نشانه خوش بینی دولت چین به مردم افغانستان است

  • عکس – 2 قطعه عکس که مطابق با عکس پاسپورت باشد.
  • دعوت نامه تجاری

مراحل درخواست ویزای چین برای اتباع افغان

برای اخذ ویزای چین افغانها باید با همکاری بهروزسیر و با ارئه مدارک مورد نیاز که در بالا ذکر شد وقت مصاحبه حضوری از سفارت را دریافت کنید و با انجام مصاحبه و تایید سفارت ویزای چین برای شما صادر می شود.

ویزای چین برای افغانها -بهروزسیر

ویزای چین برای افغان ها، مراحل خاص خود را دارد

مدت زمان اقامت برای دریافت ویزای چین افغان ها

مدت زمان اخذ ویزای چین برای افغان ها حدود یک ماه که زمان اقامت در کشور چین بنا به تشخیص سفارت بین  20 الی 30 روز  می باشد و همچنین این ویزا 3 ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد.

قیمت برای دریافت ویزای چین افغان ها

برای کسانی که بار اول است که قصد سفر به چین را دارند حدودا 200$ بیشتر از کسانی که در پاسپورت آنها قبلا ویزای چین ثبت شده است باید پرداخت کنند.

بهروزسیر که کارگزار مستقیم چین در ایران است می تواند شما را در دریافت ویزای چین یاری دهد.

برای اطلاع از قیمت ویزای چین برای اتباع افغان می توانید به جدول قیمت ها در صفحه ویزای چین مراجعه نموده و از اخرین تغییرات و قیمت ها در خصوص ویزای چین مطلع شوید.