اکوسیستم-های-اطراف-دریاچه-غربی-در-هانگ-ژو-بهروزسیر

دریاچه غربی در هانگ ژو چین

دریاچه غربی در هانگ ژو، یک دریاچه آب شیرین است که در منطقه ژی هو واقع شده است. این دریاچه از سه مسیر به پنج قسمت تقسیم می شود. دریاچه غربی یکی از زیباترین…