شهر تای یو آن چین

شهر تای یو آن،بزرگ ترین شهر استان شانژی در کشور چین است.این شهر یکی از مراکز صنعتی و تولیدی کشور چین به شمار می رود. تای یو آن دارای پیشینه تاریخی با ارزشی است