ویزای فوری چین بهروزسیر

آیا به ویزای فوری چین نیاز دارید؟

ویزای فوری چین برای افرادی مورد نیاز است که می خواهند هر چه سریع تر به کشور چین سفر کنند. ویزای عادی بین 5 تا 10 روز ممکن است طول بکشد ولی ویزای فوری با پرداخت هزینه ی بیشتر در اول لیست قرار داده می شود و بین 2 تا 5 روز می تواند به فرد تحویل داده شود. این زمان ممکن است در ایام تعطیل کمی بیشتر طول بکشد.