استان هوبِی

جاذبه-های-گردشگری-در-ناحیه-سه-گلوگاه-روی-رودخانه-یانگ-تسه--بهروزسیر

سه گلوگاه رودخانه یانگ تسه چین

گلوگاه به سه دره تنگ و پر آب گفته می شود که در نواحی میانی رودخانه یانگ تسه قرار گرفته و جریان آب از بین این دره عبور کرده و در زمین های داخلی جمهوری خلق چین…

گردشگری-برج-زرد-بهروزسیر

برج زرد در چین شاهکاری از معماری باستانی

برج زرد یا برج زرد بسیار طویل ، یکی از آثار باستانی، جاذبه گردشگری و یکی از شاهکارهای معماری چین باستان در این کشور است. برج زرد در منطقه ووچانگ، ووهان ،…

بهروزسیر