اصطلاحات زبان چینی در مسافرت

مهم-ترین-اصطلاحات-زبان-چینی-در-مسافرت-2-بهروزسیر

زبان چینی در مسافرت – قسمت دوم

استفاده از الفاظ و جملات کوتاه به همراه ترجمه آن به زبان چینی می تواند در سفرهای گردشگری و سفرهای کاری به کشور چین بسیار مفید واقع شود. با ویزای تجاری چین …

اصطلاحات-و-برخی-از-کلمه-ها-را-در-سفر-به-کشور-چین-بدانیم--بهروزسیر

زبان چینی در مسافرت-قسمت اول

اگر قصد سفر به کشور چین را دارید به شما بگوییم که زبان اصلی مردم این کشور، زبان چینی است. تفاوتی نمی کند که از کدام کشور به چین سفر می کنید، آنچه مهم است اینکه

بهروزسیر