اصطلاحات-و-برخی-از-کلمه-ها-را-در-سفر-به-کشور-چین-بدانیم--بهروزسیر

زبان چینی در مسافرت-قسمت اول

اگر قصد سفر به کشور چین را دارید به شما بگوییم که زبان اصلی مردم این کشور، زبان چینی است. تفاوتی نمی کند که از کدام کشور به چین سفر می کنید، آنچه مهم است اینکه