مدارک-مورد-نیاز-برای-اخذ-ویزای-تجاری-چین-برای-کسب-و-کار--از-نوع-M-بهروزسیر

تجارت و ویزای تجاری چین

ویزای تجاری چین یک فرصت استثنایی برای افرادی است که قصد دارند در حوزه تجارت با کشور چین فعالیت کنند. با نگاه اجمالی بر روند اقتصادی کشور چین از ابتدا تا کنون…