امپراتور-Han-Guangwudi-بهروزسیر

10 امپراتور بزرگ در کشور چین

کشور چین در شرق آسیا یکی از بزرگترین امپراتورها را در خود جای داده است. در دوران مختلف تاریخ، امپراتوری های زیادی در کشور چین یکی پس از دیگری بر این سرزمین …