موتیان یو،نزدیکی دیوار بزرگ چین
ارسال شده توسط: hdr22/ 374 0

موتیان یو ، یک منطقه بسیار زیبا و بخشی از دیوار بزرگ چین است که در ناحیه هوآیرو (Huairou) که جزو محدوده داخلی شهر بیجینگ است قرار دارد؛ منطقه هوآیرو در حدود..