سال نوی چینی

برخی-از-آداب-و-رسوم-در-جشنواره-بهاره-در-چین-بهروزسیر

نمایشگاه ها و فستیوال های بهاره در چین

در تقویم قمری چینی ها از زمان باستان، فستیوال های بهاره در چین به عنوان جشنواره سال نوی چینی شناخته می شود. سال نو چینی از اولین ماه نو آغاز می گردد و تا …

مراسم-ویژه-در-جشنواره-های-بهاری-چین---بهروزسیر

رسوم جشنواره های چین و مراسم ویژه و آداب

جشنواره های بهاری چین یک رویداد سالانه است که در کشور چین و تمام ملیت های چینی در جهان برگزار می شود. این رویداد بزرگ در هر سال در تاریخ های مختلف، با شکوه هر..

بهروزسیر