مراکز خرید سوغاتی در شانگهای
ارسال شده توسط: hdr22/ 277 ۰

مراکز خرید سوغاتی شانگهای بسیار بزرگ و زیاد هستند. این بندر بزرگ تجاری چین یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان است که گردشگران زیادی به آن جا سفر می کنند.