معبدهای آهنین_بناهای باستانی پاگودا چین
ارسال شده توسط: hdr22/ 356

معبدهای آهنین در چین،بناهای باستانی بسیار زیبا و باشکوه هستند که تحت عنوان معبدهای پاگودا نیز شناخته می شوند. این معبدها را می توانید در شهرهای مختلف کشور چین..