ورزش های زمستانی در چین
ارسال شده توسط: hdr22/ 81

ورزش های زمستانی کشور چین، بهترین فرصت برای تجربه یک هیجان توصیف ناپذیر در سرزمین های شرقی هستند. در مناطق شمالی کشور چین می توانید بیش از 470 کیلومتر دامنه …