شهر-ژنگ-ژو-در-کشور-چین---بهروزسیر

شهر ژنگ ژو چین و جاذبه های گردشگری آن

شهر ژنگ ژو، پایتخت استان هنان در قسمت مرکزی سرزمین چین است. این شهر یکی از شهرهای ملی در چین محسوب می‌شود و از لحاظ سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و آموزشی در مرکز…