زبان چینی در مسافرت – قسمت دوم


مهم-ترین-اصطلاحات-زبان-چینی-در-مسافرت-2-بهروزسیر

در قسمت اول اصطلاحات رایچ در زبان چینی به برخی از مهم ترین و متداول ترین عبارات و واژه های قابل استفاده در مکان های مختلف و همچنین مواردی که برای سفر به چین، لازم بودند اشاره کردیم. استفاده از الفاظ و جملات کوتاه به همراه ترجمه آن به زبان چینی می تواند در سفرهای گردشگری و سفرهای کاری به کشور چین بسیار مفید واقع شود.از بهروزسیر با ویزای تجاری چین می توانید به شهرهای مختلف این کشور سفر کنید؛ هر جا که لازم باشد و بتوانید، باید از اصطلاحات زبان چینی استفاده کنید؛ مگر اینکه یک مترجم زبان چینی به همراه داشته باشید.

برخی از جملات، واژه ها و عبارت های رایج در سفر به کشور چین

تلفظ به زبان چینی

معادل فارسی

زبان انگلیسی

búyào dǎrǎo wǒ

رهایم کنLet`s go
wǒ yào jiào jǐngchá leپلیس را خبر می کنم

I`ll cal Police

jǐngchá!

پلیس!Police!
zhùshǒu! xiǎotōu!بایست! دزد!Stop! Thief!

wǒ xūyào nǐde bāngzhù

به کمک شما نیاز دارمI need your help
zhèshì jǐnjí qíngkuàngاین کار، اضطراری است.

It`s Emergency!

wǒ mílù le

من گم شده امI`m Lost
wǒ diūle shǒutíbāoکیف دستی خود را گم کرده امI’ve lost my handbag

wǒ diūle qiánbāo

کیف جیبی خود را گم کرده امI’ve lost my wallet

wǒ shēngbìng le

مریض هستمI am Sick
wǒ shòushāng leزخمی شده امI’ve been injured

wǒ xūyào yīshēng

به دکتر نیاز دارمI need a Doctor
wǒ kěyǐ dǎ ge diànhuà ma?می توانم یک تماس تلفنی بگیرم؟

Can I get a phone call?

wǒ kěyǐ yòng nín de diànhuà ne?می توانم از تلفن شما استفاده کنم؟

Can I use your phone?

wǒ kěyǐ yòng nín de shǒujī ma?می توانم از موبایل شما استفاده کنم؟Can I use your mobile?

برخی از جملات، واژه ها و عبارت های زبان چینی برای استفاده از سیستم حمل و نقل در شهر

اموزش-چینی-2-بهروزسیر

تلفظ به زبان چینی

معادل فارسیزبان انگلیسی
qù _____ de piào duō shǎo qián?قیمت یک بلیط چقدر می شود؟How much does a ticket cost?
qù bù qù…آیا شما به ____ می روید.

Do you go to… (the central station)?

zěnme qù _____?

چطور به _____ بروم؟How to go to _____?
huǒchē zhàn?ایستگاه قطارTrain station

qìchē zǒngzhàn?

ایستگاه اتوبوسBus station
jī chǎng?فرودگاه

AirPort

jiē

خیابانStreet
zuǒbiān zhuǎnwānبپیچ به چپTurn left

yòubiān zhuǎnwān

بپیچ به راستTurn Right
yìzhízŏuمستقیم بروGo straight

dàole

من به مقصدم رسیدم.I arrived at my destination.

sījī

راننده تاکسی

Taxi Driver

qǐng dǎbiǎoلطفاً از تاکسی متر استفاده کنیدPlease use a taxi meter

Qǐng bǎ kòngtiáo kāi dà yīdiǎn

لطفا کولر را روشن کنیدPlease turn on the cooler.
zuǒbiānچپLeft

yòubiān

راستRight
wǎngqián zǒuمستقیمstraight

bĕi

شمالNorth
nánجنوبSouth

dōng

شرقEast
غربWest

qǐng kāidào _____

لطفا من را به _____ ببر.Please take me to …….

 

برخی از جملات، واژه ها و عبارت های زبان چینی برای استفاده از رستوران های چین

برخی-از-جملات،-در-رستوران-های-چین-2-بهروزسیر

تلفظ به زبان چینی

معادل فارسیزبان انگلیسی
qǐng gěi wǒ kànkan Càidān.می توانم منوی غذا را ببینم؟Can I see the menu of food?

nǐ yŏu méi yǒu yīngwén Càidān?

آیا منوی انگلیسی هم دارید؟Do you have English menu too?
wǒ chī sù deمن گیاهخوار هستمI’m a vegetarian.

zǎofàn

صبحانهBreakfast
wǔfànنهار

Lunch

wǎnfàn

شامDinner
niúròuگوشت گاوBeef

zhūròu

گوشت خوکpork meat
yángròuگوشت گوسفندLamb meat

مرغChicken
ماهیFish

nǎilào

پنیرCheese
jīdànتخم مرغEgg

miànbāo

نانBread
miàntiáoرشته ، نودلNoddle

chǎofàn

برنج سرخ شدهFry Rice
jiǎoziکوفتهBumblebee

mĭfàn

برنجRice
kāfēiقهوهCafee

niúnǎi

شیرMilk
tángشکرSugar

chá

چایTea
lǜ cháچای سبزGreen Tea

huāchá

چای معطرFragrant tea
hóngcháچای سیاه (شبیه چای ایرانی)Black Tea

guǒzhī

آبمیوهJuice
shuĭآبWater

kuàngquán shuǐ

آب معدنیMineral Water
hǎochī jí leخوشمزه بودIt was delicious

qǐng jiézhàng

صورتحساب، لطفاً!can I have the bill please!

 

اموزش-چینی--2-بهروزسیر

با ویزای تجاری چین یا ویزای فوری چین می توانید از خدمات گردشگری بهروزسیر استفاده کنید و یک سفر خاطره انگیز را در شهرهای چین برای خود و اعضای خانواده رقم بزنید. فراموش نکنید یک کتابچه از مهم ترین اصطلاحات زبان چینی به همراه داشته باشید.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on skype
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از