قوانین راهنمایی و رانندگی در چین + جهت رانندگی در چین

قوانین راهنمایی و رانندگی در چین + جهت رانندگی در چین

قوانین راهنمایی و رانندگی در چین شامل تمام وسایل نقلیه در تمام شهرها می‌شود که در معابر عمومی رفت و آمد می‌کنند. در این میان، خودروهای نظامی و با شرایط خاص نظیر خودروهای دیپلماتیک از این قاعده مستثنی هستند؛ این وسایل نقلیه اغلب دارای شماره های خودرو به رنگ سفید یا آبی می باشند. با ویزای توریستی چین  و یا ویزای چین می توانید به این کشور سفر کنید؛ اما اگر قصد رانندگی در چین را دارید، حتما باید پیش از سفر از قوانین و حتی جهت رانندگی در چین اطلاع داشته باشید.

جهت رانندگی در چین

جهت رانندگی در چین بهروزسیر

در کشور چین، جهت رانندگی از سمت راست است و در واقع ماشین ها چپ فرمان هستند. اما در بخش‌های هنگ کنگ و ماکائو، رانندگی در سمت چپ خیابان انجام می گیرد. یکی از قوانین راهنمایی رانندگی در چین می گوید اگر در یک مسیر تردد، هیچ مرزی وجود نداشته باشد، طبق قانون، وسایل نقلیه باید در مرکز مسیر یا جاده حرکت کنند. همچنین در این حالت اگر دو وسیله نقلیه در جهت مخالف به یکدیگر نزدیک شوند، هر دو وسیله نقلیه موظف هستند به سمت راست حرکت کنند.

گواهینامه در چین از قوانین راهنمایی و رانندگی

گواهینامه در چین از قوانین راهنمایی و رانندگی

کشور چین در برخی از قوانین راهنمایی رانندگی در جاده ها و خیابان ها بسیار سختگیرانه عمل می‌کند. اگر با ویزای توریستی به چین سفر کنید و قصد رانندگی در چین را داشته باشید باید بدانید مجوز رانندگی بین المللی در این کشور به طور رسمی پذیرفته نمی‌شود؛ اما پلیس محلی چین می تواند آن را در مواردی بررسی کند. با این حال، افرادی که قصد رانندگی در کشور چین را دارند باید گواهینامه مخصوص از مراجع کشور چین را دریافت کرده باشند. عدم داشتن گواهینامه رانندگی در چین شامل مجازات ۱۴ روزه زندان برای فرد است.

مسیرهای تردد در چین

مسیرهای عبوری کشور چین با خط های دایره ای شکل و به رنگ سفید محدوده بندی شده‌اند. در مسیرهای تردد در کشور چین، مسیرهای مخصوص عبور دوچرخه یا خطوط مخصوص پارک خودروها با خطوط مشخص شده، قابل مشاهده هستند. برخی از مسیرهای عبور دوچرخه برای خودرو مسدود شده است. در برخی موارد نیز برای عبور وسایل نقلیه موتوری به غیر از خودروها راه های مجزا در نظر گرفته شده است. برخی از موتورها مجاز هستند در مسیر عبور دوچرخه حرکت کنند، اما اگر قرار باشد سرعت حرکت آنها از دوچرخه بیشتر باشد، اجازه ورود به این مسیر را ندارند. علاوه بر مکان های مخصوص پارک خودروها در کشور چین، مکان هایی برای پارک دوچرخه ها و قفل کردن آنها نیز وجود دارد. برای این مکان نگهبانانی هم در نظر گرفته شده است که از دوچرخه مراقبت کنند.

برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی در چین

برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی در چین

به دلیل اینکه جهت رانندگی در چین از سمت راست خیابان  می باشد و وسایل نقلیه از سمت راست حرکت می کنند، عموماً گردش به سمت راست ساده تر خواهد بود؛ در همین راستا، گردش به سمت چپ با محدودیت بیشتری مواجه است. اگر وسایل نقلیه به سمت چپ انحراف داشته باشند عموماً با اتومبیل هایی که به صورت مستقیم حرکت می‌کنند، تداخل مسیر خواهند داشت. به این ترتیب، مطابق با قانون به آهستگی و به آرامی باید جهت مسیر خود را انتخاب کنید. اگر با ویزای توریستی چین به این سرزمین سفر کردید، تعجب نکنید اگر برخی از وسایل نقلیه را می بینید که در مرکز جاده ها یا خیابان حرکت می کنند؛ چنانچه شما به مسیر خود ادامه دهید، او مسیر خود را به سمت راست تغییر می دهد.

برای خودروهای سنگین و تندرو راه باز کنید!

برای خودروهای سنگین و تندرو راه باز کنید!

به طور کلی قوانین رانندگی در چین به این صورت است که خودروها در جهت راست حرکت می کنند و فقط در بعضی از کشورها ماشین ها از سمت چپ حرکت می کنند (فهرست کشورها با جهت رانندگی در چپ). برخی از خودروهایی که با سرعت بیشتر در حرکت هستند و یا خودروهای سنگین تر در اولویت حرکت قرار دارند. بنابراین بهروزسیر پیشنهاد می‌کند اگر در خیابان های چین در حال حرکت هستید و خودروی تندرو یا خودروی سنگین را مشاهده کردید مسیر خود را به سمت راست تغییر دهید و راه را برای عبور او باز کنید.

سرعت مجاز برای رانندگی در چین

سرعت مجاز برای رانندگی در چین بهروزسیر

حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی در چین به چند صورت تعیین شده است:

  • رانندگی در چین و حرکت بین خطوط در مسیر مستقیم با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
  • رانندگی در کشور چین در مسیرهای شهری و خطوط بزرگراه با سرعت ۴۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت
  • رانندگی در چین در شهرهای بزرگ، بیشتر از ۷۰ کیلومتر در ساعت ( این میزان سرعت برای حرکت در بزرگراه های وسیع با دو یا سه خط تردد برای هر مسیر در نظر گرفته‌ شده است)
  • رانندگی در چین شهرهای بزرگ و مسیرهای بین شهری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
  • سرعت مجاز در جاده های بین شهری، ۱۲۰ کیلومتر در ساعت

در قوانین راهنمایی رانندگی در چین برخی از موارد استثنایی، سرعت رانندگی در حدود ۱۰ کیلومتر در ساعت معین شده است. در تمام مسیرها دوربین های کنترل سرعت، مجهز به حسگرهای سنجش سرعت خودرو قرار دارند. اگر رانندگان از ۵۰ درصد سرعت تعیین شده تجاوز کنند، مبلغ جریمه برای آنها در نظر گرفته می شود.