سوغاتی های چین

مراکز خرید شانگهای در چین بهروزسیر
خرید چین

مراکز خرید شانگهای چین

مرکز خرید شانگهای بسیار بزرگ و زیاد هستند. این بندر بزرگ تجاری چین یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان است که گردشگران زیادی به آن جا سفر می کنند.

بیشتر بخوانید »